Mini RVF systémy

Klimatizační systémy Mini RVF V5 Rotenso

Jednou z hlavních výzev pro zajištění dostatečné tepelné pohody v budovách je výběr správného klimatizačního systému. Proto se výrobci tepelných čerpadel a klimatizací stále častěji se zaměřují na zajištění správné teploty, vlhkosti a rychlosti proudění vzduchu, ve snaze vyhovět zvyšujícím se nárokům uživatelů. Klimatizační systémy se stávají standardem při vybavování budov sanitárními zařízeními. Na výrobce klimatizací jsou kladeny stále větší nároky, aby přesně přizpůsobili mikroklimatické podmínky a dosáhli co nejlepší energetické účinností těchto zařízení. Všechny systémy DC Inverter Mini VRF Rotenso jsou vysoce efektivní řešení pro malé komerční objekty vyžadující chlazení nebo vytápění několika místností jednou venkovní jednotkou. Pro lepší pochopení provozu takového systému ze strany uživatele, montážníka nebo projektanta použijeme řešení Rotenso V5 mini RVF, které je určeno pro rodinné domy, vily, restaurace, školy, malé komerční budovy, malé kancelářské prostory, obchody, malé průmyslové objekty nebo malé haly. Systém je schopen poskytnout chladicí výkon až 16 kW.

NA CO SI DÁT POZOR PŘI VÝBĚRU SYSTÉMŮ MINI RVF

Klíčovým nástrojem pro výběr systému Mini VRF je program, který umožňuje sladit vhodné modely vnitřních jednotek a vhodný výkon jednotky. Výhodou těchto programů je skutečnost, že okamžitě indikují průměry potrubí odpovídající daným instalačním délkám. Je velmi důležité používat individuální program pro každého výrobce. Tento typ systémů se nedoporučuje navrhovat svépomocí, protože jsou citlivé na chyby ve výběru průměrů a použití nesprávného potrubí může způsobit velké potíže při provozu systému. Je třeba věnovat pozornost několika základním parametrům, které umožňují rychlý výběr instalace z hlediska kontroly, zda systém bude schopen dosáhnout nastavených parametrů v daných místnostech, nebo zda délka instalace nepřekročí maximální hodnotu.

Princip fungování klimatizačního systému

Aby byl proces klimatizace správně realizován, jsou potřeba čtyři základní prvky: kompresor, výparník, kondenzátor a expanzní ventil. V režimu chlazení se kompresor spouští uživatelským příkazem z ovladače vnitřní jednotky nasáváním chladiva ve formě nízkoteplotního a nízkotlakého plynu, které je stlačováno. Poté médium ve formě plynu o vysoké teplotě a vysokém tlaku jde do kondenzátoru, kde odevzdává teplo venkovnímu vzduchu. Plyn kondenzuje a proudí do nízkoteplotní, vysokotlaké kapalné kapaliny do expanzního ventilu namontovaného ve vnitřní jednotce systému RVF. Ochlazené chladivo jde do výměníku tepla (výparníku), kde sbírá teplo z místnosti a vrací chlad, mění svůj fyzický stav zpět na plyn. Nízkoteplotní a nízkotlaké odpařené chladivo se opět vrací do kompresoru a uzavře okruh.

Mini VRF systémy jsou klasifikovány jako tzv invertorová zařízení, která fungují tak, že neustále mění průtok chladiva cirkulujícího v systému, podobně jako systémy VRF. Díky tomu systém přesně přizpůsobuje účinnost zařízení dočasnému požadavku uživatelů na chlazení nebo teplo, aniž by docházelo k neustálému zapínání a vypínání jednotek. Tím nedochází k plýtvání energií, protože nedochází k žádnému proudovému rázu. Taková situace nastává pouze v okamžiku náběhu, kdy zařízení využívá svůj plný výkon a po dosažení nastavené teploty plynule stabilizuje chod systému na dočasnou potřebu topného/chladícího výkonu. Toto řešení umožňuje snížit náklady na spotřebu elektrické energie při provozu.

ŘADY ZAŘÍZENÍ ŘADY MINI RVF V5

Pro výběr vhodného klimatizačního systému je třeba zohlednit potřebu chladicího nebo topného výkonu pro jednotlivé místnosti analyzovaného objektu. U řady Mini RVF Rotenso V5 je tento rozsah 10 kW až 16 kW. Tato zařízení jsou vybavena jedním ventilátorem, díky kterému jsou jejich rozměry malé a srovnatelné s agregáty Multi Split.

PRACOVNÍ ROZSAH VENKOVNÍCH TEPLOT

Díky použití komponent a řídicích řešení nejvyšší třídy může systém Mini RVF Rotenso pracovat jak při velmi nízkých, tak i při velmi vysokých venkovních teplotách. V režimu topení dosahuje zařízení 100% účinnosti při teplotě (-5)°C. Během chladné zimy funguje takový systém stabilně i při teplotách (-15) °C. Při takto nízkých teplotách se zařízení nevypíná, ale pouze klesá jeho účinnost. Provoz při takto nízké teplotě je snadno dosažitelný, protože zařízení je vybaveno topnými tělesy, které zabraňují selhání generátoru. Systém pracuje stabilně v režimu chlazení i při extrémně vysokých teplotách 55 °C. Toho je dosaženo díky aktivnímu chlazení základní desky chladiče chladivem.

TECHNOLOGIE KOMPRESORU

V závislosti na chladicí kapacitě chladiče je řada Mini RVF V5 vybavena vysoce účinnými DC invertorovými kompresory od Mitsubishi a GMCC. Všechny Mini VRF s DC invertorem používají vysoce inteligentní kompresor poháněný invertorem. Tato pokročilá technologie umožňuje modulovat výkon venkovní jednotky podle aktuální potřeby tepla. Tento pokročilý systém poskytuje přesné řízení teploty a vysoce účinnou spotřebu energie, což významně přispívá ke snížení dopadu na životní prostředí.

VÝMĚNA TEPLA

Výměník je vybaven lamelami zvětšujícími teplosměnnou plochu a tím snižujícím odpor proudícího vzduchu. Hydrofilně potažená žebra a měděné trubky s vnitřními drážkami optimalizují účinnost přenosu tepla. Modrý nátěr lamel chrání před korozí způsobenou různými faktory, včetně vzduchu, vody a dalších faktorů způsobujících selhání systémů.

MOŽNOST PŘIPOJENÍ NA FREONOVÝ CHLADIČ VE VENTILAČNÍ JEDNOTCE

Sestava invertorové kondenzační jednotky Rotenso Mini RVF řady V5 s modulem AHU umožňuje propojení s freonovým chladičem ve vzduchotechnické jednotce, s chladivem R410A. V závislosti na zvoleném způsobu ovládání poskytuje modul AHU BOX dvě možnosti:

 • prostřednictvím sady teplotních čidel na vstupu do ovládacího panelu
 • prostřednictvím napěťového signálu 0 - 10 V

Při výběru správné sestavy dbejte na celkový výkon, který chladič potřebuje. Dalším důležitým aspektem je počet sekcí daného chladiče, protože jeden chladič v AHU vyžaduje jednu AHU sadu. Modul AHU se skládá z řídicí desky, expanzního ventilu EXV, teplotních čidel, drátového ovladače s elektroinstalací.

TICHÝ PROVOZ

V závislosti na umístění venkovních jednotek je hluk generovaný zařízeními více či méně obtěžující. V důsledku toho je možné pociťovat negativní účinky hluku generovaného provozním generátorem. Použití supertichého ventilátoru, jehož speciální konstrukce spolu s antivibrační lopatkou snižuje hlučnost agregátu a zároveň tlačí větší objem vzduchu.

INSTALACE

Instalace systémů Mini VRF spočívá v navedení dvou potrubí, ve kterých proudí médium v ​​plynné a kapalné formě. Distribuce takové instalace do každé jednotky se provádí pomocí odpališť. Je důležité používat T-kusy vybrané z výběrového programu na konkrétních instalačních vývodech - pro zajištění správné funkce systému. Aby nedošlo ke ztrátě záruky, měly by být jako další klíčové prvky instalace vybrány T-kusy stejného výrobce.
Instalace Mini RVF řady V5 Rotenso je pro instalačního technika velmi jednoduchá, protože v tomto ohledu byla zavedena klíčová usnadnění:

 • Instalační prostor je dostatečně ekonomický, díky kompaktním rozměrům zařízení - nevyžadují speciální prostor, což usnadňuje výběr umístění v omezeném prostoru.
 • Další výhodou malých rozměrů Mini RVF řady V5 je možnost přepravy výtahem – což snižuje čas a námahu pro montážníka.
 • V systémech Mini RVF řady V5 není komunikace mezi vnitřními a venkovními jednotkami složitá, protože propojení je provedeno sériově pomocí kabelů P, Q a E. P a Q jsou nepolarizované kabely, zatímco E je stíněný.
 • Další výhodou při instalaci systému Mini VRF je automatické adresování vnitřních jednotek. To lze nastavit pomocí venkovní jednotky. To snižuje chyby způsobené nesprávným nastavením adres instalačním technikem. Pomocí bezdrátového dálkového ovladače určeného pro venkovní
 • jednotku můžete snadno zkontrolovat a upravit adresu každé vnitřní jednotky.
 • Kompresor je chráněn proti nadměrnému slunečnímu záření vrstvou hliníkové fólie.
 • Základní deska je chlazena faktorem působícím v instalaci, což umožňuje zvýšit účinnost zařízení za nepříznivých povětrnostních podmínek. Generátor můžeme bez obav instalovat na slunná místa.
 • Snadný přístup k ovládací desce bez demontáže celého krytu, umožňuje provádět údržbu - rychlá diagnostika, přístup k chybovým kódům na jednotce.
 • Jednotky mají také funkci autodiagnostiky, která detekuje místo poruchy a zobrazuje typ poruchy na displeji.
 • Přípojky potrubí jsou vedeny mimo jednotku, což umožňuje snadný přístup k potrubí. Proti vnějším vlivům jsou chráněny tmavým krytem. V případě ventilů se také používá ochranná síť.

SHRNUTÍ

Zařízení řady Rotenso V5 Mini RVF jsou perfektním řešením klimatizace pro zařízení s malými užitnými plochami. Poskytují komfort pocitu chladu a tepla při extrémně vysokých / nízkých venkovních teplotách. Speciálně navržený kompresor umožňuje zvýšit účinnost v režimu chlazení a topení. Díky tomu se výrazně snižují provozní náklady, dosahují se lepší provozní parametry.
Elegantní design venkovních jednotek zajišťuje, že si uživatelé často vybírají jednotky Rotenso. Snadná montáž jednotek zkracuje dobu instalace pro instalatéra. Značka Rotenso každý den pracuje na vylepšování možností garantovaných služeb, které vedou k určité spokojenosti uživatelů.

Pokud budete potřebovat poradit, napište nám. Pomůžeme Vám vybrat správnou klimatizaci a najdeme vám i vhodného servisního technika ve vašem regionu.

Máte otázku? Potřebujete poradit?